0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

光辉岁月 7 assassins – 7 ทะเลทราย

เรื่องย่อ : 7 ทะเลทราย – 7 assassins

เมื่อความไม่สงบเกิดขึ้นในเมืองหลวง ราชสำนักจึงสนองราชโอการให้เก็บทองคำจากหัวเมืองต่างๆเพื่อใช้ในกองทัพหลวง ทว่าทองคำจำนวนหนึ่งได้ถูกปล้นไปในระหว่างขนส่ง เพื่อตามล่าทองคำกลับมาเหล่าองครักษ์สุดยอดฝีมือจากวังหลวงจึงถูกส่งมาในภารกิจนี้ แต่แล้วพวกเขาก็พบว่าไม่ได้มีแค่ฝ่ายตนเท่านั้นที่กำลังช่วงชิงทองคำครั้งนี้

光辉岁月 7 assassins – 7 ทะเลทราย
光辉岁月 7 assassins – 7 ทะเลทราย
光辉岁月 7 assassins – 7 ทะเลทราย
光辉岁月 7 assassins – 7 ทะเลทราย
光辉岁月 7 assassins – 7 ทะเลทราย
光辉岁月 7 assassins – 7 ทะเลทราย
光辉岁月 7 assassins – 7 ทะเลทราย
光辉岁月 7 assassins – 7 ทะเลทราย
光辉岁月 7 assassins – 7 ทะเลทราย
光辉岁月 7 assassins – 7 ทะเลทราย