0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

狂獸 THE BRINK ฉะโคตรคน ล่าโคตรทอง

เรื่องย่อ The Brink ฉะโคตรคน ล่าโคตรทอง

เจ้าหน้าที่ตำรวจนอกคอก “ซีโก่ว” กำลังทำภารกิจไล่ล่า “เจียงกุ้ยเฉิง” อาชญากรค้าทองคำเถื่อนจนได้พบว่ากุ้ยเฉิงมีความเกี่ยวข้องกับเฮียกุ่ยบอสใหญ่ของแก๊งโจรผู้หลบซ่อนตัวอยู่บนเรือสำราญ หากแต่เรือลำนี้กำลังแล่นอยู่ในน่านน้ำสากลที่ตำรวจฮ่องกงไม่มีอำนาจในการจับกุม ซีโก่วจะไล่ล่าเหล่าทรชนต่อได้อย่างไร ติดตามต่อได้ใน “The Brink ฉะโคตรคน ล่าโคตรทอง”

Duration: 101 min

Release:

IMDb: 5.6

狂獸 THE BRINK ฉะโคตรคน ล่าโคตรทอง
狂獸 THE BRINK ฉะโคตรคน ล่าโคตรทอง
狂獸 THE BRINK ฉะโคตรคน ล่าโคตรทอง
狂獸 THE BRINK ฉะโคตรคน ล่าโคตรทอง
狂獸 THE BRINK ฉะโคตรคน ล่าโคตรทอง
狂獸 THE BRINK ฉะโคตรคน ล่าโคตรทอง
狂獸 THE BRINK ฉะโคตรคน ล่าโคตรทอง
狂獸 THE BRINK ฉะโคตรคน ล่าโคตรทอง