0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Water Monster 2 อสูรกายใต้น้ำ 2 ป่าทมิฬ

ดูหนังออนไลน์ Water Monster 2 อสูรกายใต้น้ำ 2 : ป่าทมิฬ

มีคนถูก “ลิงน้ำ” ฆ่าขณะตกปลากับลูกชาย สิบปีต่อมา “ลิงน้ำ” ปรากฏขึ้นอีกครั้งและคร่าชีวิตผู้คน เด็กชายต้องรวบรวมชาวบ้านร่วมกันต่อสู้กับ “ลิงน้ำ” เพื่อปกป้องคนรักของเขา

Duration: 78 min

Release:

IMDb: N/A

Water Monster 2 อสูรกายใต้น้ำ 2 ป่าทมิฬ
Water Monster 2 อสูรกายใต้น้ำ 2 ป่าทมิฬ